slogan

Inspectie Nen 2767

Bij alle plannen en werkzaamheden start T&P Vastgoedmanagement met het in kaart brengen van de staat van onderhoud volgens Nen 2767. Met deze inspectiemethode voor conditiemeting van gebouwen, terreinen en installaties legt T&P de onderhoudsstaat van een gebouw vast: objectief, transparant en betrouwbaar.

T&P stelt van ieder materieel, elk element en iedere detaillering vast wat de eventuele gebreken zijn, de omvang daarvan en de intensiteit. T&P kijkt naar de constructie van het gebouw, de schil zoals daken, gevels en terrein, de zichtbare inrichting, de onzichtbare infrastructuur voor de voorzieningen in het gebouw en de installaties zoals de aan- en afvoerinstallaties (lucht en gas), elektrische installaties, water, riolering en sanitair.

Samen leiden deze objectief vastgestelde kenmerken tot een conditiescore. Deze score is de basis voor de op te stellen onderhouds- en investeringsplannen, de te ramen budgetten, uit te voeren werkzaamheden en eventuele financiële verkoopinformatie (zoals onderhoudsachterstanden).
 

inspectie.JPG