slogan

Adviseren en opstellen MIP

Het opstellen van een meerjarig investeringsplan start met een gesprek over missie en visie. Waar wit u met uw bedrijf naar toe? Waar wilt u over vijf of tien jaar staan? In overleg met gebruiker(s) en/of opdrachtgever ontstaat op deze wijze een gedetailleerd beeld van noodzakelijke en gewenste investeringen.

T&P garandeert een objectieve en nauwkeurige blik op investeringen, zodat u een realistisch plan ontvangt dat past bij de toekomstwensen van uw bedrijf of instelling. U krijgt een MIP met voorgestelde investeringen, een planning en globale kostenraming. En, zeker niet onbelangrijk, met een goed beeld van de combinatie van investeringen en onderhoud, zowel technisch als financieel.
 

48_handen_schudden.jpg